Pacijentica iz Sarajeva helikopterom OS BiH hitno prebačena u Zagreb

Helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC) je 12.11.2015. godine, na zahtjev menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu (UKCS), izvršio transport životno ugrožene pacijentice Fatime Nuhanović iz Sarajeva u Kliničko bolnički centar Zagreb – Rebro u Republici Hrvatskoj.
Hitna medicinska evakuacija je izvršena u skladu sa propisanim skraćenim procedurama za navedene slučajeve uz prethodno dobivanje potrebne suglasnosti za let helikoptera OS BiH van granica BiH, koja je osigurana u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, saopćeno je.

OS BiH će i dalje u okviru raspoloživih kapaciteta i resursa biti u stalnoj pripravnosti za pružanje asistencije civilnim organima vlasti u BiH po zahtjevima i u izvanrednim situacijama, i time dati svoj puni doprinos u izvršavanju ove zakonom propisane zadaće.

Komentariši